KANUN YOLLARI

KANUN YOLLARI NELERDİR ?

Denetim yolları olağan ve olağanüstü denetim yolları olmak üzere iki ayrı kategoride sınıflandırılabilir. Henüz kesinleşmemiş olan yargı kararlarına karşı başvurulabilecek olan denetim yollarına olağan denetim yolları adı verilirken, kesinleşmiş yargı kararlarına karşı başvurulabilecek denetim yollarına ise olağanüstü kanun yolları denilmektedir.
OLAĞAN KANUN YOLLARI
• İtiraz,
• İstinaf,
• Temyiz,
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
• Yargılamanın Yenilenmesi,
• Yargıtay Başsavcısının itirazı,
• Kanun Yararına Bozama (uygulama birliği sağlama) talebi,
• Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru,
• İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Bireysel Başvuru,
olağanüstü denetim yolları kategorisi içerisinde mütalaa edilmektedir.
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARINA BAŞVURU İÇİN KARARLARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ UNUTULMAMALIDIR!

Stj Av. Buse YILDIZ