VAKIFLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2017/3104
KARAR NO : 2018/13177

T Ü R K    M İ L L E T İ    A D I N A  Y A R G I T A Y    İ L A M I

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bergama 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Devamı..


ERENKÖY’DEKİ KÖŞKÜN TAPU İPTAL DAVASI

İstanbul Anadolu 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                            GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : …
KARAR NO : …
HAKİM : MUSTAFA GÜLER
KATİP : GÜLSEM KILIÇ
DAVACILAR : ……..
VEKİLİ : Av. MUKADDES GÜNSU AKÇAGÖZ
DAVALILAR : ………
DAVA : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Devamı..


KADININ ZİYNET EŞYALARI İLE İLGİLİ OLARAK, MUKADDES HUKUK BÜROSU TARAFINDAN ÇIKARTILMIŞ BİR EMSAL YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2015/10895
KARAR NO : 2016/3352

ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ile davalı evlenirken düğünde davacı kadına 11 adet bilezik, 3 bileklik, gerdanlık, para, küpeve 60 adet çeyrek altın takıldığını, düğünden sonra davalının ailesi tarafından ALTINLARIN davacıdan alındığını, iade edilmediğini, davacı ile davalının 03.12.2014 tarihli mahkeme kararı ile boşandıklarını belirterek, ziynet eşyalarının aynen, olmadığında ÇEYİZ EŞYALARI ile birlikte toplam 86.210 TL alacağın davalıdan tahsilini talep etmiştir. Devamı…


 

OFFSHORE BANKACILIK

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12491 – K. 2012/17706
T. 8.11.2012

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04/04/2011 tarih ve 2009/792-2011/174 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 06/11/2012 günü hazır bulunan davacılar vekili Av. Mukaddes Günsu Akçagöz ile davalı vekili Av. …….. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Devamı…


Velayet-Lahey Sözleşmesi-Çocuk Kaçırma-Çocuğun iadesi

T.C. 
YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas No: 2006/17797 – Karar No : 2006/14657
Tarih:31.10.2006

ÖZET: Anneleri tarafından 24.11.2004 tarihinde Avustralya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen müşterek çocukların mutat meskenlerine iade edilmesi istenmiştir mahkemece bu talep reddedilmiştir.Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Lahey Sözleşmesi madde 12 kapsamında 10.11.2005 tarihinde süresinde başvuru yapılmıştır. Sözleşmeye göre çocukların küçük, ana bakım şefkatine muhtaç olmaları iadeden kaçınma sebebi olarak kabul edilemez. Bu açıklama karşısında davanın kabulü gerekirken sözleşmenin yorumunda yanılgıya düşülerek yazılı şekilde isteğin reddedilmesi doğru görülmemiştir. Devamı…


Velayet-Lahey Sözleşmesi-Çocuk Kaçırma-Çocuğun iadesi

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2010/2-628 – K. 2010/693
T. 22.12.2010

• ÇOCUK HAKKINDA İADE KARARI VERİLMESİ (Annenin Türkiye’de Ailece Geçirilen Tatilden Sonra Babaya Boşanmak İstediğini Söyleyip Çocuğu Yanında Tutması – Babanın İlgisiz Tavırları Çocuğun 2 Yaşında Olması Gözetildiğinde Çocuğun İadesi Talebinin Reddine Karar Verileceği)

• YURTDIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN ANNE İLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ (Ailece Geçirilen Tatilden Sonra Annenin Türkiye’de Kalıp Çocuğu Yanında Tutması – Babanın İlgisiz Tavırları Çocuğun 2 Yaşında Olması Gözetildiğinde Çocuğun İadesi Talebinin Reddine Karar Verileceği)

• ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA (Annenin Türkiye’de Ailece Geçirilen Tatilden Sonra Babaya Boşanmak İstediğini Söyleyip Çocuğu Yanında Tutması – Babanın İlgisiz Tavırları Çocuğun 2 Yaşında Olması Gözetildiğinde Çocuğun İadesi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gereği)

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi/m.12 Devamı…


ÇOCUĞUN YURTDIŞINDA YAŞAYAN BABASINA İADE EDİLMESİ İSTEMİ – ÇOCUĞUN GERİ DÖNMESİNİN ÇOCUĞU FİZİKİ VEYA PSİKOLOJİK BİR TEHLİKEYE MARUZ BIRAKIP BIRAKMAYACAĞI – ÇOCUĞUN YAŞININ KÜÇÜK OLMASININ BAŞLI BAŞINA İADE İSTEĞİNİN REDDİNE SEBEP TEŞKİL ETMEYECEĞİ

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2011/8304 – Karar: 2011/8799
Tarih: 23.05.2011

ÖZET: Çocuğun geri dönmesi çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk mevcut ise iade talebi reddedilecektir. Geri döndüğü takdirde, tehlikelere maruz kalacağı yolunda ciddi bir riskin varlığını gösteren nesnel bulgular bulunmamaktadır. Çocuğun yaşının küçük olması başlı başına iade isteğinin reddine sebep teşkil etmez. İade talebinin kabulü gerekirken, yetersiz gerekçeyle isteğin reddi doğru bulunmamıştır.

(Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme m. 13) (1086 S. K. m. 438) Devamı…


Uluslararası Çocuk Kaçırma – Çocuğun Mutad Meskene İadesi – Velayet Hakkının İhlali

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

Esas No : 2010/124 
Karar No: 2010/11846 
Karar Tarihi: 15.06.2010

Özet: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi, böyle bir kararın mevcut olması durumunda, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu Devletçe tanınması veya tenfiz edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. Devamı…


Çocuk Kaçırma – Çocukların İadesi – Velayet Hakkı

T.C.
YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2006/17627
Karar No: 2007/12722

Tarihi: 27.09.2007
Özet: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilebilmesi için mutad meskenin olduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurulmasına ilişkin bir kararın bulunması veya varsa bu kararın çocuğun haksız alıkonulduğu ülkece tanınması ve tenfizi gerekmemektedir. Devamı…