TAPU İPTAL DAVASI

TAPU İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR ?

Tapu iptal davası nedir?
Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu iptal davalarında, mevcut tapu kimin üzerineyse davalı odur; tapunun, onun üzerinden iptal edilerek ve davacıya verilmesi talep edilir.

Tapu iptal davası nasıl açılır?
Tapu iptal davası gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek dava açılır.
Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır?
Tapuyu alma aşamasında hile kullanılmış, karşı taraf aldatılmış veya hak kazandığı halde tapu kendisine verilmemişse dava açma gerekliliği doğar. Ayrıca ortak taşınılmaz olan bir malın tapusunun aile fertlerinin onaylamadığı biri üzerinde olması da tapu iptal davasının nedenlerindendir. Tapu iptal davası açma süresi bir yıldan fazla olmamalıdır. Bu süreyi geçtiğinizde dava açma hakkınız iptal olacak ve herhangi bir yasal işlem başlatamayacaksınız. Bu nedenle iptal davalarınızı 1 yıl dolmadan açmanız gerekmektedir.